logo - powrót na stroę główną

Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych

Eta Aquilae (DCEP)
dane z GCVS
RA(2000) Dec(2000) mag.M mag.m sys To[JD] P[d] M-m
195228 +010020 3.48 4.39 V 2436084.656 7.176641 32

Eta Aql

Obserwacje 2002

Poniższy wykres przedstawia fazową krzywą jasności ETA Aquilae otrzymaną z obserwacji polskich obserwatorów w okresie ostatnich dwóch lat (730 dni). Do obliczenia fazy użyto elementów z GCVS.


Jeżeli ktoś wykonał obserwacje ETA Aql i chciałby dołączyć je do tej krzywej jasności to bardzo proszę przesłać je na adres autora strony.